Aktuality


CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

III.třída Borůvky

  • pí. řed. Bc. Eva Divoká
  • pí. uč.  Bc. Vladislava Čaňová

 boruvky-billionphotos-1639009.png

 

Jsme III. třída, říkáme si ,,Borůvky", jsme předškoláci a věkové složení nás dětí je v rozmezí 5 – 7 let, z toho jsou 5 dětí s odkladem povinné školní docházky.

*

K 1. 9. 2023 je v naší třídě zapsáno 26 dětí, z toho je 10 dívek a 16 chlapců.

*

Jsme již sehraný a kompaktní tým, snažíme se objevovat a poznávat vše nové, všechno nás zajímá, chceme si všechno vyzkoušet. Hrajeme si a tvoříme, dovádíme a připravujeme se do školy. Snažíme se dodržovat námi společně vytvořená pravidla, kde se všichni navzájem respektují, abychom se cítili spokojeně a bezpečně.

Nejčastější věta v naší třídě zní: " Mami, běž ještě do práce, já ještě nechci jít domů..."

*

Program třídy bude zohledňovat a preferovat :

  - to, že každé dítě má právo být jiným, mít jiné potřeby a učit se jiným tempem, být individuální osobností

- budeme proto podporovat každý způsob práce, který je pro vzdělávání dítěte, pro jeho rozvoj a postup v učení příznivý, vhodný a přirozený

- snažit se všemi možnými a dostupnými postupy a metodami o to, aby dítě na konci svého předškolního vzdělávání bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, kompetentní a způsobilou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají

- budeme je učit objektivně a pravdivě hodnotit jak výsledky vlastní práce, tak i důsledky chování a jednání a nést za ně odpovědnost, nalézat a uplatňovat řešení v běžných životních situacích a nebojácně se v nich orientovat

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.