Aktuality


CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

II.třída Jablíčka

  • pí. uč. Yvona Výmolová
  • pí. uč. Renata Sovišová

 jablicka-billionphotos-1093596.png

Jsme II. třída, říkáme si „ Jablíčka" a věkové složení nás dětí je

od 4 do 5 let.

*

K 1.9.2023 je v naší třídě zapsáno 20 dětí, z toho je 14 dívek a 6 chlapců.

*

Třídní vzdělávací program je přizpůsobený věkové skupině dětí.

*

V naší třídě je živo a rušno. Navzájem si pomáháme a poznáváme společně sebe i okolní svět plný nejrůznějších prožitků a dobrodružství. Je pro nás důležité, abychom dny v mateřské škole prožili příjemně, zažívali radost z objevování a úspěchů. Všechny činnosti, které si pro nás paní učitelky připravují nám pomáhají k všestrannému rozvoji, prožívání radosti z učení a poznávání nových věcí, získaných zkušeností a dovedností potřebných pro život.

Nejčastější věta v naší třídě je: " Když mě pomůžeš, bude to rychlejší a pak pomůžeme spolu ostatním".

*

Třída bude zohledňovat a preferovat:

-adaptaci dětí, maximální individuální přístup

- sebeobslužné návyky

- postupné získávání nových vědomostí, dovedností a návyků

- kooperativní činnosti jako základ spolupráce kolektivu

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.