Aktuality


Informace o MŠ

PREZENTACE MŠ

Mateřská škola na sídlišti Olšava zahájila svůj provoz jako spojené zařízení Jesle (2.třídy ) – MŠ ( 2.třídy ) k 1. září 1983. Jejím zřizovatelem byl tehdejší n.p. Slovácké strojírny Uherský Brod. Posléze přešlo zařízení pod správu MěÚ Uherský Brod. K 1.září 1990 došlo k redukci jeslových tříd ( pokles dětí ) na jednu . Tím vznikla trojtřídní MŠ. K úplnému zrušení jeslí došlo z podnětu MěÚ k 1. září 1992. Důsledkem bylo zřízení čtyřtřídní MŠ. V průběhu let 1992 – 2002 docházelo k postupnému úbytku dětí, což vedlo k uzavírání tříd, až na konečný stav dvě třídy k 31. 8. 2002. Na základě požadavků rodičovské veřejnosti a velkým zájmem MŠ těmto požadavkům vyhovět, podařilo se po vzájemné dohodě se zřizovatelem a tehdejším OÚ–referátem školství, realizovat znovuotevření další, třetí třídy s dopoledním provozem. Tento počet tříd setrval až do června 2005.

...


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting