Aktuality


MOTTO : ABY OČI VIDĚLY, ABY RUCE UMĚLY.


motto.jpg
 

Jaro, léto, podzim, zima …..nebude to velká dřina?
Kdepak !
První krůček, druhý krůček…..nechce se mi posedět !
V mojí školce na Olšavě – krok za krokem poznávám svět.

*

 

Mateřská škola Olšava pracuje dle Školního vzdělávacího programu s názvem:

 

" KROK ZA KROKEM - POZNÁVÁME SVĚT "

Školní vzdělávací program MŠ Olšava je k dispozici ve vstupní hale budovy a u ředitelky školy.

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd jsou rozděleny na integrované bloky, které respektují soudobé poznatky z oblasti psychologie a pedagogiky. Jsou rozpracovány tak, aby rozvíjely fyzické, psychické i sociální kompetence jednotlivých dětí. Jsou založeny na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti, podporují situační a prožitkové učení hrou a praktické činnosti.Obsahově jsou vázány k určitým tématům, které jsou dětem blízké. Jejich smysl vidíme v tom, že děti jsou vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v životě setkávají a mají tak možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Témata jsou volena dle toku času, nejsou striktní a jejich náplň bude dle potřeby učitelkami obměňována.

Kam chceme sestavením našeho ročního plánu směřovat?

Naším cílem je:

- šťastné a spokojené dítě se svými zájmy a přirozenými potřebami, či jen v situaci momentálního rozpoložení

- učení s přirozeným důsledkem a zpětnou vazbou, aktivní účast dítěte, založená na smyslovém vnímání, spontaneitě, komunikativnosti, aktivitě a tvořivosti, objevování a experimentování

- dobrá spolupráce s rodiči

- umožňovat dětem se specifickými potřebami a dětem s odkladem školní docházky vzdělávat se podle individuálních plánů, které vycházejí z dosažených výsledků, jejich možností a schopností za účelem vyrovnávání jejich šancí

- veškeré činnosti, které probíhají nepřetržitě za všech situací a okolností orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro úspěšné celoživotní vzdělávání, aby rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobnostním schopnostem a možnostem

Motto:

" Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Jestliže musí vše dělat jen dobře, nikdy se nenaučí riskovat a zkoumat. Experimentovat potřebují, aby dospěly a naučily se hodnotit své síly a zdroje. Zvědavostí a touhou jsou utkány sny. "

Lea Paulínová

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.